Innehållsförteckning

så kallad Sitemap

Dessa webbsidor är levande. Det vill säga att de är under konstant förändring i ett försök att bli tydligare och mer konkret. Dels vill jag att du som läsare ska förstå det jag vill göra konkret, men även förstå att det här handlar om två saker. Dels värderingar, tankar, föreställningar, känslor, emotioner, idéer och dels handlar det om faktiskt beteende, dvs det vi faktiskt gör. Jag tror att de allra flesta länder har en hygglig lagstiftning kring de frågor som handlar om sexuellt våld mot vem som helst. Självklart finns det säkert förbättringsmöjligheter. Om allt det där som ligger bakom våra beteenden, om det vi faktiskt gör. Och värderingar är ibland lite diffusa