Det här handlar om oss alla...

- Vågar du vara med?

Det här handlar om mänskliga rättigheter. Det här handlar om något vi alla möter varje dag – mer eller mindre tydligt. Det handlar om våra värderingar och beteenden som rör det kanske mest intima, något som påverkar våra relationer och vår respekt för oss själva och varandra.

Fokus är på det sexuella våld som kvinnor utsätts för, och de konsekvenser det för med sig. För det påverkar oss alla.

Det handlar om dig, även om du är en stor och stark man.
I Sverige, eller Colombia, eller Syrien, eller Tyskland…

Ett projekt som vill:
- Använda konsten för att skapa uppmärksamhet, debatt och insikt.
- Peka på att dessa
problem finns i många olika kulturer - även den "svenska".
- Kunna ge ett konkret
stöd år kvinnor som drabbats.
- Skapa ett innehåll som kan användas av andra och att skapa
samarbeten.
Det handlar om det direkta våldet som drabbar enskilda kvinnor. Våra systrar, våra döttrar, våra mödrar, våra partners och kanske även dig. Och även om det indirekta våld, som skapar rädsla och som påverkar oss alla på olika sätt. För det påverkar våra idéer, normer, värderingar och beteenden. Det handlar även om skam och stigmatisering. Något som får konsekvenser långt efter själva övergreppet. Det är ämnen som många upplever som obekväma och jobbiga som därmed inte blir bemötta och hanterade på ett bra sätt.

Det är där som jag vill göra något. Där skammen, våra egna föreställningar och idéer oftare tystar oss, istället för att öppna för samtal, läkning, insikter och förändring.
Och jag hoppas att du vill vara med!

Det handlar om oss i Sverige, i Colombia, i Japan, i Tyskland eller i Syrien. Det är universellt, även om det kan ta sig olika uttryck. Vi måste sluta ducka för det obekväma och vi måste börja nu! Vi måste lyfta fram de konsekvenser det sexuella våldet mot kvinnorna för med sig och våga prata om det. Det är bara genom en ökad medvetenhet och ett ökat personlig ansvar som det kan försvinna. Inte genom beslut i maktens korridorer.

Och inte minst – det handlar om något personligt – något som börjar med var och en av oss. Även dig.

Jag vänder mig till alla som kan vara intresserade, särskilt personer verksamma inom kultur, utbildning och opinionsbildning och
jag har en fråga som jag hoppas att du kan ge mig ett svar på. Jag håller på att starta ett projekt där jag hoppas att du vill vara med på något sätt. De exakta formerna beror på vad som passar dig, där du är just nu. Jag har börjat något och vill få med flera, även om du just nu bara kan sitta på läktaren.


Översikt över hela materialet. Sammanfattning