#s t a r t t a l k i n g

#metoo är bara första steget ...

Vad händer nu?
Vågar du vara obekväm?
I mitten av oktober 2017 föddes en rörelse över hela världen, via sociala medier med hashtag #metoo. Ett uttryck för det självklara budskapet att hälften av jordens befolkning inte ska behöva bli sexuellt trakasserade, utsatta för våld eller i värsta fall dödas - bara för att de råkar vara kvinnor. De steg fram ur skamdimman – modiga kvinnor från olika håll – både nära och långt borta. Kvinnor som vågar vara obekväma! #metoo

Det handlar om våra mänskliga rättigheter! Så enkelt är det.

I länder som Sverige finns det lagstiftning som mer eller mindre räcker. Här är det framförallt förändringar i våra värderingar och attityder, att de som råkat ut får stöd samt att de lagar som finns tillämpas bättre. Tyvärr är det tankesätt i vår kultur som lett till den här situationen inte är något som förändras över en natt. Det är ett långsiktigt arbete, på alla möjliga olika plan.

På samma sätt som vi en gång på 70-80 talen körde folkbildningskampanjer kring spara energi och håll Sverige Rent, så behövs kanske något liknande nu. Och vi behöver bli obekväma, tydliga, och göra det på ett sätt som känns! Det är då förändring sker! Inte genom sammanträden, konferenser och utredningar.

Vi behöver göra det för att förhindra att fler drabbas.

Vi behöver göra det för att vi ALLA vinner på det!

#metoo har lyft upp en fråga som de allra flesta av oss redan kände till - men alltför få tagit på allvar eller känt sig obekväm i att ta upp. Det har varit enklare att vända bort blicken… Inte nu längre!
#metoo har visat att problemet inte är något som händer därborta, i ett annat land, någon annan som vi läser om i tidningen eller ser på TV… Det har visat att det händer här mitt ibland oss. I förorten, på fina gatan, runt ministerborden, på discot, på tunnelbanan, påväg hem, på jobbet, i skolan. Både därborta och här… Överallt!
#metoo är inte bara något som handlar om enskilda händelser. Om man skrapar lite på ytan så rör det frågor kring makt, självkänsla, relationer, sexualitet - frågor som många gånger känns obekväma. Särskilt om de berör människor i vår omgivning eller rent av oss själva. Förändringen börjar hos var och en av oss!
Nu behöver vi:
• skapa mötesplatser för dom som behöver prata, berätta och höras. Det är det första steget mot en att lägga skammen där den hör hemma - hos förövarna. Mötesplatserna måste vara trygga och kan vara fysiska eller/eller digitala mötesplatser.
• skapa stöd för dom som arrangerar sådana mötesplatser - på skolor, arbetsplatser eller i andra sammanhang.
• sprida kunskap så att vi alla som finns här - både ny som gammal – förstår att De Mänskliga Rättigheterna gäller alla.
• skapa sådant som bidrar till att hålla grytan kokande, det finns alltför många exempel på viktiga frågor som "runnit ut i sanden". Mitt förslag är att engagera världens konstnärer.
• skapa översättningar till andra språk och därmed vara ett stöd för liknande processer i andra delar av världen - där situationen är betydligt mera akut än här. Det är en väldigt konkret och feministisk utrikespolitik! Det är ett praktiskt bistånd som kan bidra till betydligt större förändringar än några miljoner kronor hit eller dit.
Jag vänder mig till beslutsfattare, viktigpettrar, opinionsbildare, politiker, direktörer, styrelseordföranden, kulturknuttar, konstnärer, världsmästare, ombudsmän, miljonärer … Ni kan bidra till att göra en verklighet av det här. För de kvinnor som råkat illa ut. För oss alla.
För hon som drabbas av dessa övergrepp, kan vara din mamma, din syster, din partner, din dotter eller till och med du själv.
Läs mer om bakgrunden, konkreta förslag, vem som står bakom detta och du kan få kontakt genom att klicka vidare här till höger.

Vågar du bli obekväm?